Rövid életrajz

1951. 06. 22-én született Budapesten.

Zenei tanulmányait 1957-1965 között alsó fokon furulyán, majd oboa és zongora szakon Miskolcon, az Ének-zenei Általános Iskolában és jogutódjában, a Fazekas Iskolában kezdte.  Középfokon 1965-1971 között a miskolci és a budapesti Bartók Konziban zongora-, oboa- és zeneszerzés szakot végezte el.

1971-1976 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (azóta Egyetem), Budapest: zeneszerzés szak, Sugár Rezső értő irányítása alatt. Melléktárgyakat Szokolay Sándor, Durkó Zsolt, Szőllősy András és Maros Rudolf zeneszerzőktől, valamint Ferenczi György és Almásy László zongoraművészektől is tanult.

Sokat köszönhet ezeken kívül a Miskolci Bartók Kórusban (Reményi János) és a Zeneakadémia Liszt Ferenc Kamarakórusában (Párkai István) töltött éveknek is. A Liszt Ferenc Kamarakórus tagjaként énekelt többek között Messiaen Cinq rechants c. művének és más művek hanglemezfelvételén, de énekelt Hindemith Miséjének svájci bemutatóján is 1973-ban.

Munkahelyei: 1975-2011 között két év megszakítással Szegeden, Miskolcon, Budapesten, Vácott működött zeneelmélet-, szolfézs-, zenetörténet-tanárként felső-, alap- és középfokon. 

1984-86 kántor-karnagy Nyíregyházán, ahol 1985-ben, Heinrich Schütz születésének 400. évfordulóján ökumenikus kóruskoncertet szervezett és vezényelt Schütz műveiből, nyíregyházi bemutatókkal.

Az itteni élmények hatására született a János-passió, a Requiem orgonára, a Mise és még több egyházenei mű, de részben a nyíregyházi születésű Krúdy Gyula novellája alapján készült Korvin lelke c. vígopera is.


Kb. 1988-ig Fehér György néven komponált, azóta használja mindkét keresztnevét.

Az utóbbi időszakban többször jelenik meg népdalidézet vagy utánzott népdal műveiben, sőt néhány műve népi énekesekre és hangszeresekre készült, illetve népi előadókra is számít. 

1976-tól 1984-ig tagja volt a Miskolci Új Zenei Műhelynek (Selmeczi György). Tagja a Magyar Zeneszerzők Egyesületének és a Vántus István Társaságnak (Szeged). Művei sokszor és sokfelé – külföldön is – megszólaltak.

2020. 01. 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház új sorozatot indított Kortárs Opera Showcase címen, az új operák részletei bemutatása céljából. Első számként Két part között című Rákóczi-operájából láthattak részleteket. 

Az estet a fidelio.hu honlap közvetítette, visszanézhető: Kortárs Opera Showcase 2020.  Kortárs Opera Showcase - Magyar Állami Operaház (7 perctől)

Share this page